Phê duyệt kết quả đàm phán dự án nguồn lợi ven biển

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán và ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan cho dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tài chính cho dự án.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND 8 tỉnh tham gia dự án: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa hoàn tất các điều kiện hiệu lực để Hiệp định tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện.

Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” có mục tiêu là nâng cao việc quản lý nguồn lợi ven biển nhằm hỗ trợ cho nghề cá bền vững tại một số tỉnh ven biển Việt Nam.

Mục tiêu phát triển của dự án có thể đạt được thông qua tăng cường năng lực thể chế nhằm quản lý nguồn lợi một cách bền vững hỗ trợ ngành thuỷ sản; đẩy mạnh các thực hành tốt cho nuôi trồng thuỷ sản bền vững; thực hiện các thực hành tốt cho khai thác thuỷ sản ven bờ bền vững.