UN Women tuyển chuyên viên MEL 

Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tuyển chuyên viên giám sát, đánh giá và học tập (MEL), làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link