Viện Woolcock tuyển Trợ lý

Viện nghiên cứu y tế Woolcock thuộc Trường Đại học Sydney đang cần tuyển Trợ lý quản lý dữ liệu, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh và các tài liệu khác tại đây: (https://airtable.com/shrEHhrmyayGTWOjs)

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.