Xây dựng Mục tiêu quốc gia về ĐDSH đến năm 2020

ThienNhien.Net – Nhằm xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, trong 2 ngày 25 – 26 tháng 5, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN và PTNT), Tổ chức Phát triển quốc tế Hà Lan (SNV) và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức Hội thảo tham vấn xác định quan điểm và các mục tiêu quốc gia về ĐDSH đến năm 2020.

Đa dạng sinh học
Ảnh minh hoạ (Nguồn: ThienNhien.Net)

Theo đó, Việt Nam đề ra 6 mục tiêu chiến lược về ĐDSH: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hệ thống thể chế, chính sách và thay đổi về căn bản nhận thức của các cấp ra quyết định và của cộng đồng về ĐDSH; Giảm những nguy cơ trực tiếp đối với ĐDSH; Tăng cường bảo tồn chuyển chỗ để hỗ trợ công tác bảo tồn tại chỗ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên di truyền; Khai thác, sử dụng bền vững ĐDSH; Nâng cao lợi ích từ ĐDSH và các dịch vụ hệ sinh thái; Bảo tồn và phát triển ĐDSH được triển khai như một chiến lược thích ứng với Biến đổi khí hậu.

25 đại biểu là các chuyên gia sinh học, cán bộ các tổ chức NGOs và các cơ quan nhà nước làm việc trong lĩnh vực môi trường đóng góp nhiều ý kiến về hiện trạng ĐDSH và các mối đe dọa đối với ĐDSH trong bối cảnh Việt Nam; thảo luận và hoàn thiện dự thảo các mục tiêu quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Trong đó nhấn mạnh cần sắp xếp lại 6 mục tiêu chiến lược cho phù hợp, chú trọng đến vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn, khi đầu tư bảo tồn không chỉ tập trung động vật mà bỏ quên thực vật, lồng ghép, kết hợp với chương trình quốc gia về REDD+ vào thành một mục tiêu trong phần biến đổi khí hậu của Chiến lược.

Theo bà Hoàng Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn ĐDSH (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Dự thảo Chiến lược sẽ được trình lên Chính phủ vào năm 2013.