Bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

ThienNhien.Net – Tại dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Ảnh minh họa

Cụ thể, chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành, thuốc bảo vệ thực vật có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng trên nhãn; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn sử dụng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm các điều kiện hạn chế sử dụng đã được hướng dẫn; không áp dụng sai tỷ lệ hoặc thời gian sử dụng thuốc.

Bên cạnh đó, cần trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cá nhân, bảo hộ lao động theo hướng dẫn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thu gom, phân loại và lưu giữ an toàn thuốc bảo vệ thực vật không còn sử dụng, hết hạn, bị hỏng và chuyển cho các đơn vị lưu giữ, xử lý chất thải theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. Thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, ngừng sử dụng và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương khi: thuốc bảo vệ thực vật không có tác dụng đối với đối tượng dịch hại; phát hiện các bất thường đối với sức khỏe và môi trường trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để có các biện pháp quản lý phù hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.