Hiệu quả của công tác giao rừng đến hộ gia đình ở Linh Hồ

ThienNhien.Net – Xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang có diện tích đất tự nhiên 7.765ha, trong đó có 5.903,5ha đất rừng, bao gồm 5.305,5ha rừng tự nhiên và 598ha rừng trồng.

Ảnh: Phạm Văn Phú

Trước kia, khi chưa được giao rừng, người dân xã Linh Hồ vẫn có tập quán canh tác phát nương làm rẫy. Vì vậy, diện tích rừng của xã Linh Hồ bị thu hẹp một cách nhanh chóng.

Nhằm thực hiện chủ trương xã hội hoá trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt đề án giao đất, giao rừng cho người dân và xã Linh Hồ được chọn là nơi thí điểm đề án.

Toàn xã Linh Hồ được giao 517,1ha rừng cho 56 hộ gia đình và cộng đồng thôn bản. Diện tích rừng được giao chủ yếu là rừng nghèo kiệt và rừng có trữ lượng thấp do bị khai thác vô tổ chức.

Từ khi được giao rừng, người dân đã mạnh dạn cải tạo và đầu tư trồng mới nhiều cánh rừng thuộc quyền quản lý của gia đình mình; hiện tượng đốt rừng làm nương rẫy cũng chấm dứt; nhờ được tu bổ mức độ đa dạng sinh học của rừng cũng tăng. Bên cạnh đó, các loại lâm sản ngoài gỗ như tre, trúc, hàng mây tre đan….đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Từ kết quả bước đầu của công tác giao đất, giao rừng ở Linh Hồ, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên đã triển khai nhân rộng mô hình giao rừng và đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình tại các xã khác trên địa bàn của huyện.

Theo kết quả đánh giá của UBND huyện Vị Xuyên, công tác giao rừng và đất rừng đến hộ gia đình cho người dân quản lý và sử dụng lâu dài ở Linh Hồ và các xã khác trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực, góp phần bảo vệ và nâng cao độ che phủ của rừng, giúp người dân sống được bằng nghề trồng rừng kinh tế đồng thời thúc đẩy công cuộc xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn của huyện.