Rừng trồng – tài nguyên cho tương lai

ThienNhien.Net – Theo nghiên cứu mới của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), rừng trồng – nguồn tài nguyên tái tạo, thân thiện môi trường và mang lại hiệu quả về năng lượng – ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống.

Năm 2005 rừng trồng đạt con số 270 triệu ha, chiếm 7% diện tích rừng trên thế giới và 30% diện tích đất đai. Các chuyên gia cho rằng vai trò của rừng trồng sẽ ngày càng quan trọng khi gỗ trở thành nguồn nguyên liệu chủ chốt đối với ngành công nghiệp và nguồn năng lượng sinh học ngày càng có tính cạnh tranh nhờ vai trò hạn chế biến đối khí hậu (BĐKH).

Theo nghiên cứu của Jim Carle, Trưởng Ban Phát triển Tài nguyên rừng thuộc FAO, và các cộng sự của ông, rừng trồng hạn chế BĐKH thông qua việc hấp thụ 1,5 giga tấn các-bon mỗi năm. Đồng thời, kết quả điều tra tại 61 quốc gia chiếm 95% diện tích rừng trồng cũng cho thấy chúng còn giúp giảm thiểu áp lực khai thác lên những cánh rừng tự nhiên.

Rừng trồng cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng về mặt xã hội và môi trường, giúp bảo vệ tài nguyên đất, nước, phục hồi đất suy thoái, chống sa mạc hóa và tạo cảnh quan cho bộ mặt nông thôn cũng như thành thị.

Vai trò này càng được khẳng định trong bối cảnh hiện nay nạn phá rừng đang diễn ra với tốc độ báo động làm biến mất 13 triệu ha rừng mỗi năm, còn ngành công nghiệp dựa vào nguyên liệu gỗ thì đang hướng đến nguồn nguyên liệu bền vững từ rừng trồng.

Trung tuần tháng 3 này, tại Rome sẽ diễn ra Tuần lâm nghiệp thế giới với chủ đề “Rừng trong một thế giới biến đổi”. Đây cũng sẽ là dịp để các chuyên gia công bố bản báo cáo Hiện trạng Rừng thế giới 2009.