Lâm Đồng: Nhiều doanh nghiệp chưa trồng lại rừng sau tận thu lâm sản

ThienNhien.Net – Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có gần 500 dự án liên quan đến lâm nghiệp thuộc sở hữu của hơn 45 doanh nghiệp phải tiến hành trồng lại gần 24.000ha rừng sau tận thu lâm sản, song cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp này đều chưa thực hiện cam kết của mình.

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 09/05/2012, hiện số rừng được trồng lại chưa đạt phân nửa diện tích yêu cầu (gần 10.000ha). Thậm chí, do buông lỏng quản lý, nhiều diện tích rừng đã được giao cho chủ đầu tư còn bị xâm hại nặng nề bởi tình trạng lấn chiếm đất trồng cây công nghiệp và nạn khai thác gỗ trái phép, gây nên nhiều bức xúc.