Hà Nội: Tăng đất ở, giảm đất khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Trong khi đất ở tại đô thị, khu đô thị được điều chỉnh tăng thêm 2.928 ha so với chỉ tiêu phân bổ, thì đất cho xây dựng khu, cụm công nghiệp lại giảm 1.316 ha.

Đất cho xây dựng khu, cụm công nghiệp giảm 1.316 ha vào năm 2020
Đất cho xây dựng khu, cụm công nghiệp giảm 1.316 ha vào năm 2020

Sáng 2/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020).Theo đó, HĐND Thành phố nhất trí thông qua điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 với diện tích, cơ cấu các loại đất cụ thể như sau:

Đất rừng: Được điều chỉnh quy hoạch lên 6.796 ha, tăng 4.346 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đất an ninh: Điều chỉnh lên 627 ha đến năm 2020, tăng 207 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đất quốc phòng được điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng là 4.603 ha, giảm 1.425 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Về đất di tích, danh thắng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 625 ha, giảm 472 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Với đất bãi thải, xử lý chất thải: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng là 647 ha, giảm 2.762 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ được điều chỉnh còn 426 ha, giảm 558 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đất cơ sở giáo dục, đào tạo được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 1.302 ha, giảm 4.628 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đặc biệt, trong khi đất xây dựng khu, cụm công nghiệp, điều chỉnh chỉ còn 3.246 ha, giảm 1.316 ha so với chỉ tiêu phân bổ, thì đất ở tại đô thị, khu đô thị được điều chỉnh quy hoạch là 4.610 ha, tăng 2.928 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đồng thời, đất ở nông thôn được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 2.9202 ha, tăng 207 ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Đối với kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) TP. Hà Nội, diện tích các loại đất được phân bổ như sau:

Đất nông nghiệp cho năm 2016 là 190.732,67 ha; năm 2017 là 186.404,65 ha; năm 2018 là 182.564,38 ha; 2019 là 179.930,97 ha; 2020 là 174428,54 ha.

Đất phi nông nghiệp cho năm 2016 là 139.336,95 ha; năm 2017 là 144.473,93 ha; năm 2018 là 149.589,61 ha; 2019 là 153.364,09 ha; 2020 là 159.716,20 ha.

Đất chưa sử dụng cho năm 2016 là 5.831,50 ha; năm 2017 là 5.022,53 ha; năm 2018 là 3.747,13 ha; 2019 là 2.606,06 ha; 2020 là 1.756,38 ha.