Học bổng cho các nhà khoa học trẻ

Trung tâm Khoa học và Công nghệ NAM của khối các quốc gia đang phát triển và không liên kết (NAM S&T Centre) vừa công bố hai chương trình học bổng nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tại các nước đang phát triển.

Chi tiết về chương trình học bổng xin xem tại: http://www.namstct.org  

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2007

Thông tin liên hệ:

Prof. Arun P. Kulshreshtha
Director
Centre for Science & Technology of Non-Aligned and Other Developing Countries
(NAM S&T Centre)
Core 6A, 2nd Floor
India Habitat Centre, Lodhi Road,
NEW DELHI – 110 003 (INDIA)
Ph.:(+91)(11) 24645134/24644974 (O)
Cell: (+91) 9810442742
Fax: (+91)(11) 24644973
E-mail: namstct@gmail.com / apknam@gmail.com