CRS tuyển Cố vấn kỹ thuật

Tổ chức  Catholic Relief Services (CRS) đang tuyển 01 Cố vấn kỹ thuật cho Dự án giảm thiểu rủi ro thảm họa (DRR).

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: recruitment.vietnam@crs.org

Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.