Cơ hội tình nguyện/thực tập tại SRD

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) cần tuyển tình nguyện viên/thực tập sinh làm việc online, tại văn phòng, thời vụ hoặc cộng tác viên địa phương.

Thời gian nộp hồ sơ không giới hạn.

Thông tin chi tiết xem tại đây.