Thêm 3 hóa chất bị cấm sử dụng trong thủy sản

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 03/2012/TT- BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 về ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Theo đó, đưa các chất Cypermethrim, Deltamethrin và Enrofloxacin ra khỏi Danh mục hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng, đồng thời đưa các chất này vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2012.