Quảng Trị tăng cường quản lý vùng bờ

ThienNhien.Net – Ngày 03/08/2012, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định Phê duyệt đề cương và dự toán dự án Quản lý tổng hợp vùng bờ.

Ảnh: Vacne.org.vn

Theo đề cương này, dự án được triển khai thực hiện tại các huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Dự án sẽ kéo dài trong 2 năm (2012-2013) nhằm thúc đẩy quản lý tổng hợp và thống nhất vùng bờ Quảng Trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư ven biển, phát triển kinh tế-xã hội và hạn chế những bất cập trong quản lý hành chính, giảm thiểu các mâu thuẫn đa ngành trong quá trình phát triển.

Mục tiêu cao nhất mà dự án mong muốn đạt được chính là nâng cao ý thức của người dân và công đồng trong việc bảo vệ môi trường vùng bờ. Từ đó định hướng và quản lý hợp lý tài nguyên trong những năm tiếp theo thông qua các mô hình quản lý tổng hợp.

Được biết, Quảng Trị là một tỉnh có đường bờ biển kéo dài. Nhiều vùng bờ có giá trị kinh tế cao cho du lịch, khai thác tài nguyên cát. Việc quản lý và bảo vệ môi trường tại các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh cũng góp phần để phát triển kinh tế một cách bền vững cho Quảng Trị.