Bình Dương thông qua quy hoạch sử dụng đất

ThienNhien.Net – Tại phiên họp diễn ra vào chiều qua (7/2), UBND tỉnh Bình Dương đã thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 – 2015) trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Bình Dương)

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm có tổng diện tích 269.443 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 182.028 ha (đến năm 2020 là 160.107 ha), đất phi nông nghiệp 87.415 ha (đến năm 2020 là 109.336 ha), đất đô thị 73.980 ha (đến năm 2020 là 93.576 ha) và đất du lịch là 3.650 ha (đến năm 2020 là 4.700 ha).

Riêng diện tích đất dành cho khu – cụm công nghiệp thời kỳ 2011 – 2015 là 16.239 ha, đến năm 2020 là 20.336 ha; đất phát triển hạ tầng 13.272 ha, đến 2020 là 16.274 ha; đất xử lý chôn lấp chất thải 400 ha, đến năm 2020 là 410 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đề nghị các Sở, ngành liên quan cung cấp và bổ sung các số liệu cần thiết để đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch, đặc biệt  cần chú ý đưa ra những lập luận trình Chính phủ trong việc sử dụng các vùng đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả để chuyển đổi sang đất dịch vụ và du lịch.