Mạng lưới Sông ngòi Quốc tế tuyển điều phối viên

Mạng lưới Sông ngòi Quốc tế (IR) đang tìm kiếm vị trí điều phối viên chương trình tại Lào.

Vị trí này sẽ làm việc lâu dài và toàn thời gian ở Bangkok, Thái Lan.

Công việc chính của điều phối viên là:

– Giám sát việc thực hiện giảm nhẹ những tác động và các biện pháp bồi thường do các tác động của các con đập ở Lào gây ra hiện nay;

– Vận động chính sách bồi thường cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đập;

– Nghiên cứu và làm nổi bật những tác động của các dự án thủy điện mới được lập kế hoạch ở Lào;

– Thúc đẩy tiến trình thực hiện Chính sách phát triển thủy điện của nước Lào và các vấn đề khác liên quan đến luật;

– Giúp xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương, vùng đang làm việc bảo vệ các dòng sông ở Lào.

Thông tin chi tiết mời xem tại đây.

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ vào 20/2/2012.