Kiểm soát tình trạng khai thác cát trên sông Hồng

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát và chấn chỉnh công tác khai thác cát trên sông Hồng.

Công an Thành phố được giao trách nhiệm chủ trì cùng với các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tăng cường, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kiểm soát và chấn chỉnh công tác khai thác cát trên sông Hồng thuộc hành lang đường thuỷ số 1, Dự án WB6.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 336/BGTVT-QLXD, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kiểm soát và chấn chỉnh công tác khai thác cát trên các sông Hồng, Đuống, Kinh Thầy, Hàn, Cấm thuộc hành lang đường thuỷ số 1, Dự án WB6.