SCDI tuyển nhiều vị trí

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Cộng đồng (SCDI) đang tuyển nhiều vị trí:

Điều phối Dự án. Hạn chót: 10/06/2015

Cán bộ dự án. Hạn chót: 10/06/2015

Trợ lý truyền thông và quản trị. Hạn chót: 05/06/2015

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: nhungtran@scdi.org.vn.