Phát hành Sổ tay quản lý môi trường

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng vừa phát hành cuốn Sổ tay quản lý môi trường dành cho cán bộ địa phương từ sự hỗ trợ của Dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam (VPEG)”.

Cuốn Sổ tay là tài liệu hệ thống các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, cung cấp kiến thức cơ bản và hướng dẫn tác nghiệp cho cán bộ môi trường địa phương.

(Ảnh minh họa: Giáo dục&Thời đại)

Theo Thạc sĩ Trần Văn Thanh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng, Chủ biên Sổ tay, trong nhiều trường hợp, khi tham mưu hoặc xử lý một công việc có liên quan đến môi trường thì mỗi cán bộ có những xử lý khác nhau, chưa đúng theo quy định của pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về môi trường.

Mặt khác, pháp luật về bảo vệ môi trường ban hành, sửa đổi liên tục, cán bộ môi trường ở địa phương thường biến động do chuyển đổi công tác hoặc tuyển dụng mới nên hiểu biết về pháp luật và kiến thức chuyên môn môi trường chưa cập nhật kịp thời. Điều này làm hạn chế đáng kể năng lực công tác của cán bộ môi trường ở địa phương.

Theo ông Thanh, mỗi năm, Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng sổ tay quản lý môi trường, chỉnh sửa bổ sung và cập nhật thêm những văn bản pháp luật mới. Sau Sổ tay quản lý môi trường, ngành Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng sẽ biên soạn các sổ tay về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai.