70 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ hữu sông Đà

ThienNhien.Net – UBND Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất, điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án Xử lý sạt lở bờ hữu sông Đà khu vực Đan Thê – Tòng Bạt, huyện Ba Vì.

Với tổng  mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, dự án tập trung ngăn chặn việc sạt lở bờ bãi sông sát chân đê, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho toàn đoạn đê nhằm đáp ứng công tác phòng chống lụt bão; đảm bảo an toàn đê điều và tăng cường năng lực giao thông khu vực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội huyện Ba Vì.

Quy mô xử lý sạt lở gồm 4 đoạn bờ hữu sông Đà khu vực Đan Thê – Tòng Bạt, huyện Ba Vì với tổng chiều dài khoảng 2.580m.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2012 đến năm 2016.