Tăng cường quản lý tài nguyên nước lưu vực sông

ThienNhien.Net – Nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước lưu vực các sông trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10/1/2012 ban hành chỉ thị, yêu cầu các sở ban ngành, địa phương tăng cường thanh kiểm tra, xử nghiêm các tổ chức, cá nhân xả chất thải không đạt chuẩn vào lưu vực sông, đặc biệt không cấp phép xả thải cho đơn vị nào chưa có hệ thống xử lý nước thải đúng quy định.

sông Thu Bồn, Quảng Nam (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm điều tra, thống kê và phân loại các nguồn thải, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, cấp nước sinh hoạt, đồng thời kiểm soát chặt việc khai thác rừng đầu nguồn, phối hợp bảo vệ, khôi phục rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn đã bị suy thoái.

Khi lập và thẩm định các quy hoạch ngành, Sở Xây dựng phải có quy hoạch vùng đệm bảo hộ các hồ thủy lợi, thủy điện và nguồn nước sinh hoạt; hoạt động xả thải vượt 10 m3/ngày đêm buộc phải có hạng mục xử lý nước thải.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành khác phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn do mình quản.