Hà Nam ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 – 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí 150 tỷ đồng .

Mục tiêu và nhiệm vụ chính mà Kế hoạch đặt ra là thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó thiên tai; đảm bảo an ninh lương thực và tài nguyên nước; bảo vệ, phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; tăng cường năng lực quản lý về biến đổi khí hậu, hoàn thiện cơ chế chính sách; xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; 100% số dân các xã thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai có được kiến thức về phòng, chống lụt bão, hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Không chỉ chú trọng thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Hà Nam còn phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 với nhiều chỉ tiêu, chương trình cụ thể.

Với tổng kinh phí trên 801 tỷ đồng, Quy hoạch dự kiến đến 2030 sẽ tiến hành thu gom, xử lý 100% rác thải khu vực nông thôn và rác thải nguy hại; đảm bảo 100% nước thải đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở chăn nuôi được xử lý…