Động đất 3,3 độ richter tại Tuyên Quang

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, khoảng 4 giờ 55 phút ngày 6-5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,3 richter.

Vị trí trận động đất có tọa độ 21,993 độ vĩ bắc, 105,257 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km, được xác định tại khu vực huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân ở khu vực gần tâm chấn có thể cảm nhận được sự rung lắc khá rõ.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.