Thúc đẩy lâm nghiệp cộng đồng để quản lý rừng bền vững

ThienNhien.Net – 11/1, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm vì con người và rừng (RECOFTC) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam góp phần giảm nghèo và quản lý rừng bền vững.

Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp và RECOFTC ký kết Bản ghi nhớ

Bản ghi nhớ có hiệu lực đến 2015, đề ra khuôn khổ và phạm vi hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp cộng đồng. Cụ thể, hai bên sẽ nghiên cứu, đề xuất các chính sách về lâm nghiệp cộng đồng; tăng cường năng lực, chia sẻ thông tin ở cấp quốc gia và cấp địa phương; thí điểm các sáng kiến mới về lâm nghiệp cộng đồng, biến đổi khí hậu và các vấn đề khác liên quan đến quản trị rừng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi bày tỏ mong muốn RECOFTC tiếp tục thực hiện và hỗ trợ Việt Nam những hoạt động vốn là thế mạnh của mình, trong đó có việc tăng cường năng lực về lâm nghiệp cộng đồng dựa trên đánh giá nhu cầu của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.