Quảng Nam phê duyệt danh sách các đơn vị chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Ngày 02/05/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất thủy điện tham gia thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Trong 13 đơn vị có tên trong danh sách có 2 đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 và 11 đơn vị còn lại không thuộc EVN có nhà máy đặt tại các huyện Đông Giang, Phước Sơn, Đại Lộc, Nam Trà My, Nông Sơn, Phú Ninh, Bắc Trà My.

Hợp đồng với các đơn vị này chính thức được ký kết cùng thời điểm Quảng Nam thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.