Bình Thuận chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 4000 ha đất

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ýcho UBND tỉnh Bình Thuận chuyển mục đích sử dụng 4.058,2 ha đất (trong đó có 88,0857 ha đất lúa và 0,86 ha đất rừng phòng hộ) để thực hiện 25 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Thi công hồ chứa nước Sông Dinh 3 (Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận)

25 dự án, công trình cấp bách trên bao gồm: Khu ký túc xá tập trung xã Tiến Lợi, Phan Thiết; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trại Cá, xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh; Cầu Tràn, huyện Hàm Thuận Bắc; Cầu Sông Cát, xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam; Nâng cấp đường huyện Hàm Thuận Bắc đến xã La Dạ; Công trình Hồ chứa nước Sông Dinh 3; Kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân; Trạm cảnh báo sóng thần tại xã Hồng Phong – Bắc Bình, bệnh viện An Sinh Bình Thuận, Chợ Phú Long…

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.