Lâm Đồng đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng để xây dựng thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao - Ảnh minh họa

Xác định được lợi thế về mặt khí hậu và thổ nhưỡng nên 5 năm trở lại đây, Lâm Đồng đã đầu tư gần 3.000 tỷ đồng để tập trung đầu tư cho nghiên cứu khoa học – kỹ thuật cũng như ứng dụng phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao. Với nhiều sản phẩm đặc thù, lợi thế cạnh tranh nên nông nghiệp Lâm Đồng phát triển, trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước. Kết thúc năm 2010, giá trị sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng chiếm 5% giá trị ngành nông nghiệp toàn quốc. Giá trị sản xuất bình quân đạt 76 triệu đồng/ha canh tác, tăng gần 4 lần so với năm 2004 bắt đầu thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp như chè, cà phê, rau, hoa ôn đới, điều, cá nước lạnh, bò sữa, bò thịt… của Lâm Đồng đã từng bước được tạo dựng ở thị trường trong nước, vươn ra thị trường các nước trong khu vực và thế giới.

Để duy trì và phát huy những kết quả tích cực trên, UBND tỉnh Lâm Đồng  vừa thông qua Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách và lồng ghép các chương trình dự án của Nhà nước là 274,2 tỷ đồng, còn lại là vốn của các thành phần kinh tế tham gia chương trình.

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2015, trên 8% diện tích canh tác cây trồng được ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm, trong đó có 50.000 ha đạt từ 200 triệu đồng/ha/năm; quy mô đàn bò lai Zêbu hướng thịt chiếm 50% tổng đàn bò; tỷ trọng các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao chiếm 25% trong cơ cấu giống thủy sản.