Cần đầu tư mạnh hơn cho giảm nghèo đô thị

ThienNhien.Net – Đây là khuyến nghị chủ đạo được đưa ra tại Báo cáo cập nhật về tình trạng Nghèo đô thị năm 2011 vừa được tổ chức ActionAid Việt Nam và Oxfam công bố mới đây.

Báo cáo là kết quả của hoạt động theo dõi nghèo đô thị vòng 4 năm 2011 thuộc Sáng kiến theo dõi nghèo thời kỳ hậu WTO của tổ chức ActionAid Việt Nam và Oxfam. Sáng kiến được khởi xướng từ năm 2008 tại một số phường/xã thuộc ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh trong tháng 7/2011, trong đó các thông tin thu được dựa trên thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với sự tham gia của 512 người, đa phần là lao động nữ và công nhân nhập cư.

Cần hỗ trợ thích đáng cho nhóm người nghèo đô thị (Ảnh minh họa: Kienviet.net)

Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân nghèo đô thị hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết như thiếu nguồn nhân lực, thiếu khả năng chuyển đổi sinh kế, thiếu vốn xã hội, hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công, môi trường sống kém tiện nghi và thiếu an toàn.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng này còn chịu nhiều bất lợi vì chi phí cuộc sống tương đối cao ở đô thị và thiếu hòa nhập xã hội, đa số đều tiếp cận kém với hệ thống an sinh do làm việc trong môi trường bấp bênh và nhiều rủi ro.

Trước thực trạng nêu trên, Báo cáo kêu gọi chính phủ cần có các chính sách mạnh mẽ và phân bổ nguồn lực thích đáng hơn nữa cho chương trình giảm nghèo đô thị. Ngoài ra, cần thiết kế các chương trình hỗ trợ thích hợp hướng đến nhóm người nghèo bản xứ và người nhập cư, đồng thời xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện ở khu vực đô thị.