Thanh Hóa chuyển mục đích sử dụng hơn 12.000m2 đất nông nghiệp

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 25/11, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 4 quyết định, cho phép 4 doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 12.165 m2 đất nông nghiệp sang các mục đích thương mại, xây dựng.

Trong số 4 địa điểm bị chuyển đổi, có đến 2 địa điểm cùng thuộc quản lý của UBND huyện Triệu Sơn, 01 địa điểm thuộc thị xã Sầm Sơn, địa điểm còn lại thuộc thành phố Thanh Hóa. Đa phần các diện tích được chuyển đổi đều thuộc đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH May xuất khẩu Đồng Lợi thuê hơn 11.163m2 tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn để xây xưởng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, trong đó phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi chiếm hơn 9.965m2, còn lại gần 1.200 m2 đất cho thuê là diện tích đất giao thông, thủy lợi nội đồng, đất công ích, và đất bằng chưa sử dụng.

Công ty TNHH Hoàng Sơn là đơn vị thứ hai được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và thuê hơn 9.187m2 tại xã Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích sử dụng cửa hàng xăng dầu; Công ty CP Đầu tư xây dựng Vũ Phong được chuyển hơn 2.453m2 đất nông nghiệp để xây khách sạn; và Trung tâm viễn thông Triệu Sơn chuyển 563m2 để xây Nhà Trung tâm viễn thông Triệu Sơn.

Thời hạn thuê đất ở cả 4 đơn vị diễn ra trong 50 năm, dưới hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.