Khẩn trương di dân khỏi vùng lũ quét và sạt lở ở Na Hang

ThienNhien.Net – Phúc đáp đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đặc biệt khó khăn ở xã Sơn Phú, huyện Na Hang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn toàn ủng hộ và đề nghị Thủ tướng sớm xem xét, phê duyệt chủ trương này.

Bộ cho rằng, việc thực hiện dự án di dân tại Sơn Phú rất cần thiết, đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang sớm có phương án bố trí ổn định cho 225 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Ngoài việc chờ nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, địa phương cũng cần kết hợp thêm các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành dự án theo mục tiêu và tiến độ đã đề ra.