Bắc Ninh xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư Dự án đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh, với tổng kinh phí hơn 571 triệu đồng, thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng, từ tháng 6 – 12/2011.

Các hạng mục cụ thể của dự án bao gồm: điều tra, thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu viết báo cáo; xây dựng kịch bản chi tiết, mô hình dự báo biến đổi khí hậu; xây dựng bản đồ về các kịch bản tác động của biến đổi khí hậu; nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực nhạy cảm dễ bị tổn thương và đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh…

Kết quả thực hiện dự án sẽ là cơ sở để Bắc Ninh xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian sắp tới.