Ra mắt Tổng cục Năng lượng

ThienNhien.Net – Ngày 25/11, Bộ Công Thương chính thức tổ chức lễ ra mắt Tổng cục Năng lượng, cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ quản lý và thực thi các nhiệm vụ về công nghiệp năng lượng cũng như các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Đơn vị cũng sẽ là cơ quan đầu mối trong các hoạt động phát triển điện lực; phát triển điện hạt nhân; năng lượng mới và năng lượng tái tạo; quản lý nhu cầu và tiết kiệm năng lượng; dầu khí và công nghiệp than.

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục gồm 14 đơn vị, trong đó có Vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân; Vụ Thủy điện; Vụ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo; Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng; Vụ Thăm dò và Khai thác dầu khí; Vụ Công nghiệp than; Trung tâm Thông tin Năng lượng; Trung tâm đào tạo và Tư vấn Năng lượng…

Ngày 5/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2011/QĐ-TTg quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Năng lượng.