Hậu Giang: Lập đường dây nóng giải quyết nước sạch

ThienNhien.Net – Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo đơn vị chủ quản tiến hành duy tu, sửa chữa và nâng cấp khoảng 135 trạm cấp nước mini, đã triển khai được 66 trạm cấp nước mini ở những nơi bức xúc nhất về nước sinh hoạt.

Đối với 41 trạm ngưng hoạt động, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Hậu Giang sẽ phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân, tìm giải pháp vận hành các trạm cấp nước còn khả năng hoạt động được, nhằm khắc phục sửa chữa và tìm người quản lý.

Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh cung cấp số điện thoại 0918 932 427 cho tất cả các trạm cấp nước để gọi trực tiếp tới Giám đốc trung tâm để xử lý nhanh chóng những bức xúc về nước sạch của dân.