Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 272,79 ha đất

Đất nông nghiệp ở Hưng Yên. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net  – Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 272,79 ha đất, trong đó có 144,05ha đất trồng lúa để thực hiện 17 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

17 dự án, công trình trên bao gồm dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 200; xây dựng củng cố, nâng cấp đê tả sông Hồng; xây dựng công trình Hồ điều hòa trạm bơm tiêu Bảo Khê thuộc cụm công trình đầu mối dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Hưng Yên; xây dựng 3 Trạm bơm Liên Nghĩa, Chùa Tổng, Nghi Xuyên; Trường THPT Hùng Vương; xây dựng Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; Trường mầm non xã Bảo Khê…

UBND tỉnh Hưng Yên tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án còn lại, UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định sau khi Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh được Chính phủ xét duyệt.