Ninh Thuận xin chuyển đổi đất rừng quốc gia làm đường du lịch

ThienNhien.Net – Sau khi xem xét tờ trình của UBND tỉnh Ninh Thuận cùng các hồ sơ tài liệu kèm theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công văn đệ trình Thủ tướng xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng 6,3789 ha rừng và đất rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận sang mục đích xây dựng tuyến đường du lịch sinh thái Vĩnh Hy – Ninh Chữ tại địa phương này.

(Ảnh: Vqgnuichua.vn)

Tuyến đường Vĩnh Hy – Ninh Chữ nằm trong dự án đường ven biển Bình Tiên – Cà Ná tại huyện Ninh Hải, được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 25/3/2010, và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung tại Quyết định số 405/QĐ-BTNMT ngày 8/3/2011.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, vị trí đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 6,3789 ha rừng và đất rừng thuộc các tiểu khu 162, 166, 168 của Vườn quốc gia Núi Chúa. Kết quả khảo sát từ năm 2007 của địa phương cho thấy, khu vực rừng xin đề nghị chuyển đổi có hiện trạng là rừng trên núi đá (IVc), với đặc điểm loài cây là cây bụi, cây gai, cây thân gỗ thấp.

Trên thực tế, theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận, tổng diện tích rừng và đất rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa cần phải thu hồi lên tới hơn 30,7 ha, trong đó diện tích rừng và đất rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng thuộc phân khu hành chính dịch vụ và phân khu bảo vệ nghiệm ngặt là 6,3789 ha (phân khu hành chính dịch vụ 4,0803 ha và phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2,2986 ha); diện tích rừng và đất rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng thuộc vùng đệm Vườn quốc gia là 24,3630 ha.