Kỷ luật 14 kiểm lâm vụ 3 cây sưa nghìn tỷ

ThienNhien.Net – Ngày 26/3, ông Lưu Minh Thành Giám đốc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết: Hội đồng kỷ luật của vườn đã ra quyết định kỷ luật 14 kiểm lâm là các trưởng, phó hạt và trưởng, phó các trạm kiểm lâm trực thuộc vườn vì liên quan trong vụ 3 cây sưa ở hung Trí bị lâm tặc đốn hạ.

Tuy nhiên, dư luận ngay trong nội bộ vườn bất bình vì cho rằng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Trí (hạt phó) là quá nhẹ.

Tại các phiên họp của Hội đồng kỷ luật đã chứng minh, ngoài việc ông Trí thiếu trách nhiệm trong vụ 3 cây sưa như những người khác thì ông Trí và em trai là ông Trì đã có hành vi lấy gỗ sưa của lâm tặc trong khi thi hành công vụ và đe dọa đồng nghiệp khi họ tố cáo.