Diễn đàn Quốc tế về nước và lương thực lần 3

ThienNhien.Net – Diễn đàn Quốc tế về nước và lương thực lần 3 (IFWF3) vừa diễn ra trong bốn ngày từ 14 – 17/11/2011 tại Tshwane, Nam Phi.

Tham dự diễn đàn có các chuyên gia hàng đầu về nước và lương thực, những người đang nỗ lực cải thiện việc quản lý nguồn nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển.

IFWF3 tập hợp hơn 50 tổ chức là đối tác của Nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc tế (CGIAR) và các bên liên quan nhằm đánh giá tính cấp thiết của các chương trình nghiên cứu phát triển, tiến độ của các dự án CPWF (Challenge Program for Water and Food), một trong những dự án nghiên cứu toàn diện nhất về nước, thực phẩm và môi trường trên thế giới do CGIAR chủ trì. Chương trình CPWF đem đến một phương pháp tiếp cận mới cho việc nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên, xoá đói giảm nghèo và đưa ra các giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng nước và lương thực.

Hạn hán ở Châu Phi (Ảnh: Baomoi.com)

Chủ đề thảo luận của diễn đàn năm nay chủ yếu tập trung vào vấn đề nghiên cứu quản lý tổng hợp các lưu vực sông, đánh giá cơ hội và thách thức của các dự án nghiên cứu, đánh giá nội dung và tiến độ và kết quả sơ bộ của dự án “Những thách thức phát triển lưu vực” (Basin Development Challenges).

Năm nay, vấn đề nguồn nước và thực phẩm ở Châu Phi, nhất là các khu vực nông nghiệp sử dụng nước mưa và vùng khô hạn, được chú ý đặc biệt. Đây là cơ hội thảo luận và tập hợp những kinh nghiệm cho các hoạt động nghiên cứu hiện tại của CPWF ở lưu vực sông Limpopo, Volta và Nile cũng như những nghiên cứu đã tiến hành ở các lưu vực khác của Châu Phi.