Rừng tràm Cà Mau báo động cháy cấp nguy hiểm

Nắng nóng liên tiếp đã khiến lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau (hơn 44.500 ha) lâm vào tình trạng khô hạn gay gắt, nguy cơ cháy cao…

Cập nhật tình hình từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh cà Mau, đến chiều 24-3, đã có hơn 13.500 ha rừng báo cháy mức độ 3 và hơn 3.500 ha dự báo ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Trong khi thời điểm này 10 ngày trước, toàn tỉnh chưa có diện tích báo cháy cấp nguy hiểm.

Lâm phần rừng trên cụm đảo Hòn Khoai, rừng tràm thuộc Liên tiểu khu 30/4 và địa bàn các xã Khánh An, Nguyễn Phích và Khánh Thuận… của huyện U Minh là những nơi có diện tích rừng báo cấp nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Nếu tình hình nắng nóng tiếp tục gay gắt hơn thì chưa đầy 10 ngày tới, diện tích khô hạn và mức cảnh báo cháy rừng cấp IV có thể tăng lên gấp đôi so hiện nay.

Lâm phần rừng tràm Cà Mau khô hạn gay gắt và có hơn 3.500 ha báo cháy cấp nguy hiểm.

Ứng phó trước tình hình khô hạn gay gắt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đề nghị các chủ rừng tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực kịp thời tại những nơi có nguy cơ cháy cao để chủ động, ngăn ngừa và kiểm soát kịp thời khi có cháy xảy ra. Tuyên truyền, vận động người dân thời điểm này không sử dụng lửa khi vào rừng, không đốt đồng, hầm than trong khu vực dễ cháy. Các chủ rừng thường xuyên kiểm tra độ ẩm dưới chân rừng để đưa ra cấp dự báo cháy rừng phù hợp nhằm chủ động ứng phó, thường xuyên cử lực lượng quan sát trên các chòi canh lửa và thực hiện tốt chế độ ứng trực thông tin…

Mùa khô 2019-2020 ở Cà Mau kéo dài, được xem là rất khốc liệt, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “bốn tại chổ” nên toàn tỉnh chỉ xảy ra sáu vụ cháy, với tổng diện tích bị thiệt hại khoảng 1,5 ha rừng.