Quản lý rủi ro lũ lụt và hạn hán Tiểu vùng sông Mê Kông

Sông Mê Kông đoạn chảy qua đất Lào. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro lũ lụt và hạn hán Tiểu vùng sông Mê Kông” với kinh phí 63,91 triệu USD.

Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á từ nguồn vốn ưu đãi là 45 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (AusAID) là 5,45 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh: Đồng Tháp và Tiền Giang tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện dự án, trong đó lưu ý nâng cao hiệu quả thông qua việc phân cấp tối đa cho các địa phương thực hiện và giảm chi phí tư vấn và quản lý dự án.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn tiến hành thẩm định và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành.