Trung Quốc lập khu bảo tồn đầu nguồn 3 con sông lớn

ThienNhien.Net – Chính phủ Trung Quốc đã thống nhất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại vùng thượng nguồn của ba con sông lớn trên lãnh thổ nước này.

Khu bảo tồn được thành lập với mục đích bảo vệ hệ sinh thái nơi thượng nguồn ba con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Lan Thương (tên gọi sông Mê Kông trên lãnh thổ Trung Quốc), vốn là nguồn cung cấp nước quan trọng cho cả đất nước Trung Quốc và hệ sinh thái nhạy cảm vùng cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng.

Khu bảo tồn thiên nhiên sẽ bao gồm 21 hạt của 4 khu vực tự trị Tây Tạng và 1 thị trấn của thành phố Golmud thuộc tỉnh Thanh Hải, nơi có tuyến đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng chạy qua.

Chính phủ Trung Quốc bắt đầu thực thi một chương trình tổng thể nhằm bảo tồn hệ sinh thái của khu vực này vào năm 2005. Với việc thiết lập khu bảo tồn nói trên, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng độ che phủ thực vật trung bình từ 15 – 20% vào năm 2015 và từ 25 – 30 % vào năm 2020.