WWF Việt Nam tuyển tư vấn

Quỹ quốc tế về bảo về thiên nhiên (WWF) là một trong những tổ chức bảo tồn lớn nhất thế giới với gần 5 triệu người ủng hộ và mạng lưới hoạt động trên hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Chương trình WWF Việt Nam, nằm trong khuôn khổ chương trình WWF Mekong, hiện đang tuyển 01 vị trí chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm cho dự án giảm thiểu ảnh hưởng của vùng bảo tồn lên đời sống người dân dịa phương tại vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Saola trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những cá nhân quan tâm có thể gửi hồ sơ kèm theo thư giới thiệu bằng tiếng Anh tới Mr. Thai Minh Bao, Project Oficer, WWF Vietnam: bao.thaiminh@wwfgreatermekong.org, hoặc tới văn phòng WWF tại Huế: số 18 Đoàn Hữu Trung, Huế, Việt Nam.

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 31/10/2011.

Chi tiết công việc có thể xem thêm tại: http://www.panda.org/greatermekong