Quảng Ngãi quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư huyện Tây Trà

ThienNhien.Net – Dự án Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư trên địa bàn huyện Tây Trà giai đoạn 2009 – 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt với tổng vốn 807.853,4 triệu đồng, chủ đầu tư là UBND huyện Tây Trà, cơ quan quản lý do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đảm nhiệm.

Ngoài mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế theo hướng nông, lâm, thủy sản, tiếp tục ổn định định canh, định cư, dự án còn hướng đến thúc đẩy công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng cho các ban quản lý và hộ gia đình để phát triển kinh tế rừng.

Theo mục tiêu đến năm 2020, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 52,5%; lâm nghiệp chiếm 46,9%; và ngư nghiệp chiếm 0,6% trong cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản của huyện. Trong đó, mục tiêu khoán chăm sóc bảo vệ rừng đạt tỷ lệ 70%; giao đất, giao rừng để trồng rừng sản xuất đạt 100%; độ che phủ rừng đạt trên 45%.

Riêng trong quy hoạch sản xuất lâm nghiệp, dự án dự kiến trồng mới 14.060 ha rừng; tổng diện tích bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 12.821,3 ha; khai thác lâm sản (khai thác gỗ từ rừng trồng) đạt 4.910 ha.