Học bổng báo chí tại Đại học Harvard

Trung tâm Joan Shorenstein cấp học bổng toàn phần trong lĩnh vực báo chí dành cho các nhà báo trong nước và quốc tế học tại Đại học Harvard (Mỹ) năm 2012.

Điều kiện tham gia nhận học bổng: Ứng viên phải thông thạo đọc, viết và nói tiếng Anh; ứng viên phải là nhà báo, học giả, nhà hoạch định chính sách hoạt động trong lĩnh vực báo chí, chính trị và chính sách công.

Giá trị học bổng bao gồm cả sinh hoạt phí là 30.000 USD (giải ngân trong 04 đợt). Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp chỗ làm việc, máy tính và những tiện nghi hoạt động khác.

Hạn chót nộp hồ sơ (qua đường bưu điện): 01/02/2013.

Xem thêm thông tin tại: www.hks.harvard.edu/presspol/fellowships.