MACDI tuyển 04 Chuyên gia

Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng (MACDI) hiện đang tuyển 04 vị trí:

  1. Chuyên gia nghiên cứu xã hội học/ Trưởng nhóm dự án
  2. Chuyên gia thống kê và xử lý số liệu
  3. Quản lý khảo sát nghiên cứu
  4. Chuyên gia giám sát và đánh giá

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email macdi.nhansu@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/11/2015