World Vision giúp giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các vùng ven biển Thanh Hóa

ThienNhien.Net – Trong vòng 3 năm từ nay đến tháng 9/2014, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) sẽ tài trợ 1.130.176 USD giúp Thanh Hóa tăng cường năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các vùng ven biển. Thông tin này được đưa ra tại hội thảo khởi động “Dự án tăng cường năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho các vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa” (dự án CATREND), do World Vision và Sở Ngoại vụ Thanh Hóa phối hợp tổ chức ngày 25/10.

Theo đó, cộng đồng dân cư của 6 xã gồm Hoằng Thanh, Hoằng Đông, Hoằng Hải (huyện Hoằng Hóa) và Quảng Nham, Quảng Lợi, Quảng Lộc (huyện Quảng Xương) sẽ được hưởng lợi từ dự án này. Với mục tiêu giảm thiểu tác động của thiên tai và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của cộng đồng do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, Dự án CATREND thực hiện 6 hoạt động lớn tại Thanh Hóa, gồm: Nâng cao nhận thức cho người dân về giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và biến đổi khí hậu; Tăng cường năng lực của các đội xung kích cấp xã và cấp thôn; Thúc đẩy việc lồng ghép giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích nghi với biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch cấp huyện, cấp xã, thôn và các hộ gia đình; Cải thiện hệ thống cảnh báo sớm tại địa phương về các loại thiên tai khác nhau như lũ, bão, cháy rừng; Đẩy mạnh hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và biến đổi khí hậu trong hệ thống các trường tiểu học và trung học cơ sở; Tăng cường năng lực giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, các ban, ngành cấp tỉnh và một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, World Vision còn thực hiện chương trình phát triển vùng tại 7 huyện miền núi nghèo ở Thanh Hóa với những lĩnh vực hỗ trợ như nông nghiệp – kinh tế, giáo dục – dạy nghề, y tế – dinh dưỡng, xây dựng năng lực, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu… Đặc biệt, World Vision đang thực hiện dự án bảo trợ cho 17.000 trẻ em ở Thanh Hóa với mục tiêu cao chất lượng cuộc sống của trẻ em…