ĐSQ Mỹ tuyển Thư ký Tài chính

ĐSQ Mỹ đang tuyển 01 Thư ký Tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Phòng Nhân sự: 04- 3850-5000 (Nhánh 5126/5127)
HanoiHR@state.gov

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/07/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.