Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực giao thông

ThienNhien.Net – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Theo dự thảo này, để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư xây dựng, cải tạo công trình giao thông cần đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Ưu tiên lựa chọn công nghệ, giải pháp thi công tiết kiệm năng lượng; hạn chế khối lượng đào đắp, nạo vét; tối ưu hóa nguồn cung ứng nguyên, vật liệu nhằm giảm khối lượng vận chuyển.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức thi công có trách nhiệm áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nêu trong dự án đã được phê duyệt; sử dụng hợp lý máy móc, thiết bị thi công; xây dựng và thực hiện định mức nhiên liệu, định mức ca máy, định ngạch bảo dưỡng sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu của máy móc, thiết bị thi công.

Đơn vị nhận bàn giao khai thác, sử dụng công trình giao thông có trách nhiệm đảo đảm tình trạng kỹ thuật công trình giao thông (duy tu bảo trì đường bộ, đường sắt; duy tu, nạo vét các luồng tuyến đường thủy), nâng cao tốc độ vận hành phương tiện nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu trong khai thác vận tải.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong kinh doanh dịch vụ vận tải

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định khi đăng ký lập tuyến, mở tuyến mới cần có phương án tối ưu luồng tuyến vận tải (cự ly vận chuyển; nâng cao hệ số lợi dụng trọng tải, hệ số lợi dụng quãng đường; phương án tổ chức vận tải) để làm căn cứ xem xét, công bố tuyến vận tải hành khách mới theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải khuyến khích các tổ chức, cá nhân nói trên ứng dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong tổ chức vận tải hàng hóa, hành khách như: Giảm hệ số chạy không tải; khai thác tối ưu năng lực của phương tiện, thiết bị vận tải; sử dụng phương tiện, thiết bị vận tải tiết kiệm nhiên liệu.