Bình Phước tạm dừng triển khai các dự án trên đất lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 6/5, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, các địa phương và các chủ rừng tạm dừng việc chấp thuận chủ trương cho khảo sát, lập, phê duyệt các dự án mới đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên cho đến khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 227 dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt trồng cao su, trồng rừng với tổng diện tích 42.236ha. Từ cuối năm 2007 đến tháng 2/2013, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Tấn Thiệu đã tự ký chủ trương giao 15 dự án có diện tích đất từ 100ha trở lên/dự án với tổng diện tích trên 4.000ha cho các DN mà không xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước.

Điều này là sai quy chế của Tỉnh ủy vì theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ được quyết định đối với diện tích đất rừng dưới 100ha. Bên cạnh đó việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp của UBND tỉnh không tuân thủ quy chế quy định, có dấu hiệu lách quy chế. Việc quản lý lỏng lẻo để rừng khoanh nuôi bảo vệ sau một thời gian trở thành rừng nghèo kiệt. Đặc biệt, một số dự án có dấu hiệu chuyển nhượng bằng hình thức liên doanh, liên kết, giao khoán.