Sơn La chuyển 14 điểm di dân tạm thành điểm tái định cư

Một góc khu tái định cư Mường Chiêng (Sơn La) - Ảnh: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net  – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc UBND tỉnh Sơn La thực hiện chuyển 14 điểm di dân tạm thành điểm tái định cư tập trung nông thôn và đầu tư xây dựng bổ sung một số công trình thiết yếu tại điểm tái định cư xen ghép.

Các công trình thiết yếu được bổ sung gồm: đường vào điểm tái định cư, đường nội bộ điểm tái định cư, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, điện (nếu chưa có) với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguồn vốn đầu tư hỗ trợ, UBND tỉnh Sơn La sử dụng nguồn vốn dự phòng đã phân bổ cho tỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện đầu tư hỗ trợ các hạng mục trên.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trường hợp nguồn vốn dự phòng không đủ để thực hiện, tỉnh Sơn La có thể rà soát, điều chỉnh hoặc không thực hiện đầu tư đối với dự án công trình không thực sự cần thiết tại các điểm tái định cư, dành vốn cho dự án công trình cần thiết, cấp bách hơn, nhưng không được làm tăng tổng mức vốn di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La đã phân bổ cho tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đồng ý bổ sung 750 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu để thực hiện dự án này. Mức vốn phân bổ như sau: Tỉnh Sơn La 450 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 150 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 150 tỷ đồng.

Được biết, theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La, tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của dự án là 81 khu, 272 điểm, tái định cư xen ghép vào 39 bản thuộc 18 xã và tái định cư tự nguyện.

Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu cho biết, tính đến tháng 6/2011 đã có 13.599 hộ, chiếm 66,7% số hộ đã di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, được giao 22.675ha đất sản xuất nông nghiệp.

Các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao đất sản xuất cho các hộ còn lại; đồng thời triển khai các công tác khuyến nông, khuyến lâm, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông, lâm nghiệp; hướng dẫn lập phương án sản xuất cho các hộ tái định cư và cán bộ chủ chốt của các bản. Bên cạnh đó, thống kê nguyện vọng và chuẩn bị nội dung đào tạo, chuyển đổi ngành nghề cho các hộ tái định cư phi nông nghiệp.