Năm 2012 phải trồng 250.000ha rừng

ThienNhien.Net – Trong khi chờ Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020, Thủ tướng đã có văn bản tạm giao Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 cho các bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, năm 2012, hỗ trợ khoán bảo vệ 2.000.000ha rừng (riêng 62 huyện nghèo là 1.200.000ha), trong đó cần tập trung khoán quản lý bảo vệ ở các khu rừng có nguy cơ bị xâm hại cao, các vùng nghèo; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 750.000ha, gồm khoanh nuôi mới 400.000ha và khoanh nuôi chuyển tiếp 350.000ha.

Nhiệm vụ trồng rừng năm 2012 là 250.000ha, gồm trồng mới 130.000ha, trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng là 30.000ha và rừng sản xuất là 100.000ha; trồng lại rừng sản xuất sau khai thác là 120.000ha; cải tạo rừng 30.000ha và  trồng cây phân tán 50 triệu cây; hỗ trợ vận chuyển chế biến gỗ vùng Tây Bắc 500.000 tấn.

Ảnh minh họa: Dvt.vn

Các nhiệm vụ đầu tư phòng chống cháy rừng, đầu tư hệ thống các vườn quốc gia trực thuộc địa phương theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; đầu tư giao đất giao rừng, rừng giống, vườn giống, vươn ươm, đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp.

Về nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu quy định tại Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ (mức hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững).

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính căn cứ nhiệm vụ nêu trên và các quy định hiện hành, cân đối kế hoạch vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.